Make your own free website on Tripod.com
หน้าแรก ASP คืออะไร พื้นฐาน ASP โครงสร้างภาษา Response Opject VB ผนวก ASP แนวคิด
ASP

ASP คืออะไร???
ASP หรือ Active Server Pages เป็นโปรแกรมตีความภาษา (Interpreter) ที่ใช้ในการตีความเว็บเพจที่เขียนขึ้นมาโดยใช้ไวยากรณ์หรือ syntax ของภาษา VBscript (ซึ่ง VBscript ก็อาศัยโครงสร้างของภาษา Visual Basic อีกที) แล้วสร้างเว็บเพจผลลัพธ์ขึ้นมา จากนั้นก็จะส่งไปให้ web server เพื่อที่จะให้ web server ส่งต่อไปยัง browser อีกที

เนื่องจาก ASP จะต้องทำงานโดยการร้องขอของ web server ดังนั้นจึงจะต้องมีโปรแกรม ASP ติดตั้งที่ web server ด้วย โดยที่ปัจจุบัน เมื่อพูดถึง ASP มักจะหมายถึงเป็น ASP ที่ทำงานในวินโดว์ NT หรือ วินโดว์ 95 ,98 (ใช้กับธุรกิจหรืองานที่ปริมาณการติดต่อไม่มากนัก หรือใช้ในการทดสอบเพื่อการพัฒนางานไปสู่ระบบใหญ่ต่อไป)

ASP ได้มาอย่างไร???
ASP เป็นผลิตภัณฑ์ของไมโครซอร์ฟ ปัจจุบัน ASP จะถูกใส่เข้าไปในโปรแกรมที่เป็น web server ของไมโครซอร์ฟ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งโปรแกรม ASP อีก กล่าวคือสามารถเรียกใช้ได้เลย โดยที่ หากเป็น

หากไม่มีแผ่น CD ดังกล่าว ก็หา download ได้จาก ftp site ต่างๆ เช่น ftp://ftp.inet.co.th/ แต่ไฟล์ใหญ่มาก และมีปริมาณเยอะ ลำบากครับ กว่าจะ download ได้ หา CD ดีกว่า (???) หากท่านติดตั้งโปรแกรม web server ที่เป็นรุ่นที่ต่ำกว่ารุ่นที่ 4 ตามที่บอก ก็ต้องติดตั้งโปรแกรม ASP ลงไปด้วยจึงจะใช้งาน ASP ได้

ASP ทำงานอย่างไร ???
การทำงานของ ASP จะทำการอ่านไฟล์หรือเว็บเพจที่ถูกระบุนามสกุลเป็น .asp แล้วทำงานตาม script ที่เขียนเอาไว้ script ดังกล่าวจะเรียกว่า เป็น server side script หรือ script ที่จะถูกเรียกขึ้นมาทำงานที่เครื่อง server ส่วน script อีกประเภทเราจะพบเห็นทั่วไปเช่น Javascript เป็นต้นที่จะถูกเรียกทำงานที่ browser จะเรียกว่าเป็น client side script ซึ่งการเขียน client side script จะต้องคำนึงถึง browser เป็นหลักเพราะว่า script จะต้องทำงานที่ browser นั้นคือหาก browser ไม่รองรับ script นั้นๆก็จะทำงานไม่ได้เช่นการเขียน VBScript แบบ client side script ก็จะไม่สามารถนำมาใช้งานที่ browser ที่เป็น netscape ได้เป็นต้น ทำนองเดียวกัน ตัว server side script ก็จะต้องเป็นไปตามความต้องการของตัว intepreter เช่น ASP มีความต้องการใช้ script 2 ภาษาเป็นหลักคือ VBScript และ JScript (เขียนไม่ผิดนะครับ ก็คือ Microsoft JavaScript คั้งชื่อให้คล้ายๆเพราะ JavaScript เป็นลิขสิทธ์ของ SUN ครับ)

ASP เขียนอย่างไร???
การเขียน ASP script จะทำโดยการฝังหรือ embeded ส่วนที่เป็น script ลงไปในเว็บเพจ กล่าวคือหากไม่มีการฝัง ASP script เลยเว็บเพจนั้นก็คือเว็บเพจธรรมดาทั่วไปนั้นเอง การตีความโดย ASP ก็จะทำการตีความไล่ลงไปจากต้นไฟล์ไปทีละบรรทัด บรรทัดไหนมีส่วนของ ASP script อยู่ก็จะทำการตีความก่อนแล้วทะยอยส่งผลลัพธ์ออกมาเรื่อยๆ หากเกิดข้อผิดพลาดที่รุนแรงก็จะหยุดการทำงาน ส่วนที่เป็น ASP script จะขึ้นต้นหรือเปิดด้วย tag โดยใช้เครื่องหมาย <% และลงท้ายหรือปิดด้วย %>

ยกตัวอย่างการเขียน ASP script เช่นหากเราต้องการแสดงวัน-เวลาปัจจุบัน ก็จะใช้ ฟังก์ชัน now ก็จะเขียนดังนี้

	วัน-เวลา ขณะนี้คือ 
	<%=now%>

โดยที่บรรทัดที่ 1 ก็ จะแสดงข้อความตามปกติ แต่บรรทัดที่ 2 จะมีการนำค่า วัน-เวลา ปัจจุบัน ผลลัพธ์ก็จะเป็นดังนี้

วัน-เวลา ขณะนี้คือ 15/7/2004 13:46:30

การจะเขียน ASP script เพื่อทำงานอะไร ก็ต้องศึกษารูปแบบคำสั่งของภาษา VBScript หรือ JScript และต้องมีพื้นฐานของการเขียนภาษา HTML ด้วย เพราะจะต้องใช้ร่วมกัน ดังตัวอย่างที่ผ่านมาหากจะให้มีการแสดงเป็นตัวเข้ม ขนาดโตขึ้นไปจากปกติ 2 ระดับและแสดงข้อความสีเขียว ทั้งหมดที่ว่ามาจะเป็นกำหนดที่ ภาษา HTML ครับ ดังนี้

	<font size=+2 color=green>วัน-เวลา ขณะนี้คือ 
	<%=now%></font>

ผลลัพธ์คือ

วัน-เวลา ขณะนี้คือ 15/7/2004 13:46:30

ASP ต้องใช้โปรแกรมอะไรเขียน???
การเขียน เว็บเพจให้เป็น .asp ไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเป็นพิเศษครับ หรือหากจะใช้ก็ให้ติดตั้งโปรแกรมช่วยเช่น Visual Interdev เป็นต้น หากเข้าใจว่า .asp คืออะไร อย่างไร นั้นก็คือ ไฟล์ข้อความธรรมดาทั่วๆไป ก็ใช้โปรแกรมเขียนไฟล์ข้อความทั่วๆไปก็ได้ครับ เช่นผมก็ใช้ Notepad ในการเขียน .asp การบันทึกก็ให้บันทึกเป็น นามสกุล .asp ดังนี้ เช่นหากจะบันทึกเป็น page1.asp ก็ให้ใช้ " (ฟันหนู หรือ double quote) ประกบครับเป็น "page1.asp" เพื่อบังคับให้ Notepad บันทึกเป็นชื่อ page1.asp มิฉะนั้นจะถูกบันทึกเป็น page1.asp.txt ซึ่งจะผิดรูปแบบทันที

เท่านี้ก็เรียบร้อย จากนั้นก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะครับ การไปลอก script คนอื่นมาใช้โดยไม่ได้ลงมือฝึก หรือคิดตามท่านก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจาก script นั้นๆ อีกประการ อย่าได้ยึดมั่น ถือมั่น ว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นเท่านั้น จึงจะถูกต้อง ค่อยๆศึกษาไปนะครับ

ASP แล้วอย่างไร???
เรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยครับ นับจาก ศูนย์ เหมือนกัน เพราะของเดิมผม หายหมดแล้ว จากความซนของผมเอง ชีวิตมันเศร้าแบบนี้แหละครับ นี่แหนะ ป๊าป ๆๆ ไม่รู้จักเข็ด :D :D

Web Server คืออะไร??
Web server คือโปรแกรมที่อยู่และทำงานบนเครื่องฝั่ง Server (Host) ทำหน้าที่ในการรับคำสั่งจากการร้องขอของฝั่ง Client (โดยผ่านทาง Browser) และประมวลผลการทำงานจากการร้องขอดังกล่าว แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องของ Client ที่ร้องขอ

สรุปง่ายๆ ก็คือ Web server คือโปรแกรมที่คอยให้บริการแก่ Client ที่ร้องขอข้อมูลเข้ามาโดยผ่าน Browser

เว็บที่เขียนด้วย ASP นั้นจะทำงานได้ก็จะต้องมี Web server เป็นตัว Run อีกทีหนึ่ง ดังนั้นถ้าเราต้องการให้เครื่องของเราสามารถ Run ASP ได้เราจะต้องจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็น Server โดยใช้โปรแกรม Web Server ดังที่กล่าวข้างต้น

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Window 95,98 หรือ Win Me Web server ที่คุณต้องใช้คือ Personal Web Server (PWS) แต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Window NT,Window 2000 หรือ XP Web Server ที่ใช้คือ Internet Information Server (IIS)

สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง Web server นั้นจะนำเสนอในครั้งหน้าครับ